הקטנה מכולם

" יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא" (ר' נחמן מברסלב)כשאדם

דברים טובים נולדים מתוך כאב גדול

שיר ערש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה