הקטנה מכולם

" יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא" (ר' נחמן מברסלב)כשאדם

ותפתח את ספר הזיכרונות

מגד ירחים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה