מעשה בעיור שראה מסוף העולם עד סופו.

את האור הוא ראה,

את זוהרו ויופיו.

 

מעשה בעיור שהבחין בקשת צבעים

של הספקטרום כולו,

את האמת הוא ראה,

הנראית וגם זו שלא.

 

מעשה בחירש ששמע,

את הצליל שאין לשמוע,

ובגיבן שזקף

ובגידם שנקל לו לפסוע

.

מעשה  בכל מי שהצליח

מעטה של כבלים לבקוע.

ולפרוץ,

את הקליפות

ולנתוץ

את עיוורון המוסכמות.

 

מעשה

בשבעה קבצני מעשיות,

מעשה שהיה?

שיהיה?

שיכול בכלל להיות??