גירשת את בנך, עקדת את אחיו. ועל גג את אימו הותרת, לבד. את האם השנית, בצו המכאיב, למדבר שולחה. ונותרת לבד. ואף על פי - אבינו אתה! אב אמונה וחסד ורם. מבין שלא מבין, מוכן לתת מתת, להקריב את הבנים, כדי ללדת עם. אולי רק כך אפשר ללדת עם? ואולי כך אפשר, כדי ללדת עם?! ו