כשיום ועוד יום ועוד יום מקבלים פתאום אחדות חדשה בזכות פסוק אחד מדויק, זה מזכיר איך היום או אתמול או שלשום, מתוך עצב גדול נולדה התחושה שיש סיבה, מאירה מקצה מרוחק.. לעיתים רק משפט מאחד ממבט אחר נותן טעם חדש לקיום כולו ומקובץ ימים לחודש מאגד עם תכלית ומהות משלו. לו יקום החכם שידע להשיב לדור הכמה תשובה במגד שנים או יובלות להניב איזו מהות נשגבה.