אז בכל מקרה,

       סתם,

ליתר ביטחון-

נעלבתי.

שיהיה

אתה יודע.

שלא אפספס אם היתה כוונה של עלבון.

ככה, כדי להיות מכוסה.

בשביל יתר הביטחון.