אין יאוש בעולם

אפילו,

חרב חדה  מונחת

אפילו

נטף כבר הדם,

מטפטף טיפין טיפין

למתחת.

אפילו אוכלת המאכלת,

אפילו בוער הסנה באש.

וקול המקוננת המייללת,

עוד טרם החל להיחלש.

 

אין יאוש.

אין בעולם כלל.

אפילו גירוש,

אפילו  הדופק חדל,

אפילו כמעט,

אפילו אחרי.

אין יאוש הרי.

אין יאוש הרי.

 

אין יאוש.

אין בעולם כלל.

אין- אין בשמים ואין בימים.

אפילו חרב חדה,

אפילו-

אל יתייאש מן הרחמים.

 

אין.

יאוש אין.