על בנים ועל שילשים, בתורתך כתבת. האם על סיוטי הלילות, המפריעים משינה לשלוש דורות? האם על רשימת השמות? על היגון הפנימי, הלכוד בלב בין קירות. האם על הריח, העולה גם באף דור שלישי.. על ערמת הנעלים, הנחרטת במוח בלי יכולת למחוק? על החובה לא להותיר על הצלחת, לא לסוע לעולם ברכבות?? האם על שואה לשלוש דורות?