כשקרן אור

פוגעת

בעצם

היא נשברת אז

לאלף רסיסים

לאינסוף כיווני אויר.

ואם ,

דרך מקרה,

אחת משברי רסיסי האור הנשבר

יפגע למשל,

באישון של עין-

אז תמונה תיווצר בתוך החור השחור המצומצם.

 

זה פלא הרי-

איך שבר על שבר,

וחור שחור

חסר סיכוי

יוצרים במפגש ביניהם

בבואה חדשה.

 

זה פלא הרי- איך אני,

ושביב החיים הזה שבי,

כמו חור ושבר

נפגשנו

ויצרנו הויה.