אשריך מלך כוזר.
זכית עם לילה
(שעה שמחשיך)
את האור לראות.

מלך, אתה מאושר?
אל תוך חלומך,
(להבהל לא צריך)
הגיח האות.

את כל שגיאותך,
כצרור שיבולים באסיף,
צרר מלאך באהבה.

ובא עד אליך,
מאיר ומכסיף-
לתת תשובה.

ואם סרבת לראות,
אין דבר.
ואם העדפת חכות,
זמן נותר.
ומלאך פרטי- כמו אם לבנה,
מראה את הדרך,
ידו בידך.
מכוון, מלמד, מוליד שמחה.

אשריך מלך כוזר.
עמך אחר חלומך
באש ובמים,

מגדול עד קטון לא נותר,
אף אחד-
 שהתריס אל שמים.

מלאך מלפנים,
ועמך מאחור
(עמוד הענן ועמוד האור)
בחלום, בהקיץ, בהר, במישור.
קנאתי בך, המאושר
אשריך מלך כוזר.