אשה לויתן

ומי זה אמר שאישה לויתן זה דבר לא שביר?!

ואם אחטא שוב

אתמול היתה לי תחושה של בית

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה