אשה לויתן

ומי זה אמר שאישה לויתן זה דבר לא שביר?!

מחקתי שוב

האם יום אחד?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה