אשה לויתן

ומי זה אמר שאישה לויתן זה דבר לא שביר?!

ואת השיר הזה גיא לא יקרא

בטרם יום חדש יתחיל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה