אשה לויתן

ומי זה אמר שאישה לויתן זה דבר לא שביר?!

האם יום אחד?

ואת השיר הזה גיא לא יקרא

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה