אשה לויתן

ומי זה אמר שאישה לויתן זה דבר לא שביר?!

לא יודעת מה לכתוב לך

רעד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה