ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

מס הכנסה

תחנות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה