ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

צער העולם

יעלי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה