ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

אמא

היום האחרון

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה