ביבל ברוקס

ילידת 81, מתקשה בלדבר על עצמה בגוף שלישי.

יעלי

אתר בניה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה