איכה נהר?

קצף מימך?

איכה?

איה רסיסי ניתזים של טוהר.

איה אורך? כוחך?

היכן הוא הזוהר??

אני נהר, אתה מצהיר

מטהר מנקה מצחיר

אבל אי הוא השביל,

המוליך אליך,

היכן הם מימך? הכן טהרך?

 

אני רוצה נהר שמטהר מכל הכתמים.

אני רוצה להיות תמים.

אני רוצה

אני לא מוצא.

נחמן.

נחמ

נח

נ

,