כשרצים הכרומוזומים על הג'ל הירקרק מפענחים בלי קול את כל תכונות הגוף אני חושב ממש על תכונות הנפש שלא בג'ל יפוענחו ולא בזרם יוני רק אולי בזרם מעגלי שלם של אהבה קדושה