דנדוש ביסלי

אוהבת עמיחי ומילים קטנות ופשוטות. מנסה לחיות...

"והארץ יסדה על בלימה"

חלומות נעימים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה