בעיר גדולה

בניין אחרי בניין קורס

רבי קומות, גורדי שחקים

הכול בגשם מתמוסס

 

ובעוברי חריש

בין ההריסות

מצאתי את עצמי קבור

אך ממאן להתגלות