יעלת חן

סטודנטית בת 22.מתבוננת ורושמת ,בעיקר כדי להרגיע את תשוקת האצבעות למגע העופרת בדף.

נר נשמה שבנר.

מחול אדמה ואוויר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה