יעלת חן

סטודנטית בת 22.מתבוננת ורושמת ,בעיקר כדי להרגיע את תשוקת האצבעות למגע העופרת בדף.

ציפורים מתות בחורף

הרהור ראשוני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה