בת של מלך

מה אני? אני רק בן אדם עפר ואפר אני בחיי. קל וחומר במותי

לחזור לשפיות

אני איתך

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה