מילים, הרבה מילים כי אחרת אי - אפשר כי אחרת, אין כלום. שטף קולות אינסופי אינפלציה של אותיות והברות כליאת עוצמה בתוך תנודות אויר. מילים, הרבה מילים כי אחרת אי - אפשר כי אחרת, אין כלום...