ממהר לשיעור, רק רציתי לוודא שאני קיים.
(מכחיש כל קשר לפנחס שדה)