אני לא הסתדרתי עם הצבא יותר מדי טוב. אמא שלי הציעה שאני אנסה לכתוב כדי לפרוק קצת. אז זה מה שיצא, אסופת שירי (?) כאב. אני לא מתיימר לקרוא לזה שירה. (הוספה מאוחרת) הקטעים הנ"ל לא עברו עריכה, הם הגיעו לכאן ישר מהפנקס. אכן, חלקם הם שירבוטים וכדו' אבל אני עוד לא יכול לגעת בהם...
טכנית: היצירות האלה יסומנו בכך שיהיה את האות צ בסוגריים ליד שמם. ככה- (צ). מיגד