כששביזות יום א' הופכת לדיכאון שבועי, כשהדיכאון הופך למפל של דמעות, כשהמפל הופך לחוסר שפיות זמנית, ממעמקים קראתיך ה'. לשמה או לא לשמה, מתפללל או סתם רוצה פורקן נפשי, מאמין או פשוט חסר תקוה, ואולי אין הבדל. אנא! הושיעו נא! אנא ה' הצליחם והושע נא!