אני כותב מהמותן, לוממש חושב כותב לכל הכיוונים, לוממש פוגע...