כשאני מתפללת, אני לא מרכינה ראש לא עוצמת עיניים. --- נושאת אליו תפילתי מאגרפת אצבעות ידיים. גם כי למלחמה איני יוצאת תפילתי- יש בה מעט מן הקרב. הרבה מן ההקרבה. זקופת גוו מתריס מבטיי חדים מחרב (יש שיאמרו עזת פנים) ולא איכפת לי- הן צרכי עמו מרובים.