שירה זה היכולת להביע כל-כך הרבה בכל-כך מעט וכל-כך חזק. ואצלי? אצלי זה סתם דיבור בקודים.