ושאינו מחובר למקורות- מתפיל

והמלכלך מקור מים חיים

סופו שישתה מי ביבין

ומי שאין לו אלוקים

מאמין בבני אדם

בעצמו

באלילים