ירחם ה´ ,בעזרת ה´, אנ´לא יודע מי אשם

לא הולך לי בלזכור שמות

אלא רק אם אני רושם