נולדתי

עת השסק

החל נותן את פירותיו

והאירוס פרח

ליל הסדר בפתח

הילדים בחופשה

ואחותי אותי לא רצתה

ואבא הביא לה בובה

גדולה גדולה

או אז הבית הוכשר

לכבוד הפסח

ולכבודי