עץ השלום של יובי

איבד את ליחו

התיבש מרוב בושה

על קו החוף המתרחק

ועל כינרת כינרת

היית או תהיי

מקור החיים

איגום המים לשלום

 

אל מול הרי גולן

הושיט כפותיו העץ

וקפא על מקומו

כנציב של מלח

כניראה היביט לאחור

וראה את רחבת

חדר האוכל ריקה

ביום העצמאות

ושמע שהשנה כבר

לא ערכו סדר

התבייש העץ והתיבש

 

אך לידו עץ צעיר

מלבלב אל מול

גולן וכינרת

ובלב יש עוד תקווה

של שלום וחלום

?...ההיית או תהיי

!או למה מה

!או מה פתאום