האם כיסית את ילדי

כפי שכיסתה אותי אימי

בצינת הבוקר של אלול

כשעדיין אין לדעת

יום המחר-מה ילד

והחום-האם ירד

ואנחנו ?                                                          ן