גם אימי היתה כוכב זך
ועכשיו היא לבנה כמו מלאך
היא משייטת בשמים
ועם הגשם הראשון
יורדת בטיפות המים
היא היורה
בדמעות שאני בוכה
כשם שאני רוקד לנגדך
ואיני יכול לנגוע בך....
כך את אינך יכולה לגעת בי
לבנה במילואה
החסרה לבנה כל כך.