הים לא ישוב עוד לקדמותו

אות לבאות המבשר רעות

הראשונים שבנו ביתם ליד מקורות המים

התרחקו מהמקורות אותם שאבו אבותיהם

עתה המקורות מתרחקים מהם

הים מתרחק ונגמר

והחוף מתרחב ומלבין

 

בעלי הספינות ימשיכו להפליג

עד שידשדשו בביצה

הדייגים בני הראשונים גוררי הספינות

יתפללו בשבתות לקבל עוד טיפ

מהאדונים בעלי הספינות

אך מטיפ ועוד טיפ לא תיווצרנה טיפות

למרות שבפתח חג הסוכות

והים לא ישוב עוד לקדמותו.

 

הילדים ישכשכו את רגליהם

במים ההולכים ונעכרים

והתיירים ילכו על המזח

המתארך כל העת אל תוך הים

כדי לשוט בעקבות ספינת המושיע

שהילך על הים

וכעת גם הדיוטות יכולים להלך

והים לא ישוב עוד לקדמותו.

 

סוכות תשס"ב-בעקבות ירידת מפלס הכינרת.