בעד החלון נשקף

מחכה לך

שכבר תבוא ותופיע

במלוא הדרך ועוזך

כמו פעם

בשולחן השבת

בקטעי חזנות

מחקה

קולך המתחזן

...כבודו,  כבודו,  מלא עולם

אתה הקול הראשון

ואנחנו מקהלה של ילדים

 

ועכשיו שבת

בעד החלון מחכה לך

מדוע אחרו פעמי מרכבותיך

מדוע בוששת לבוא

 

כשתגיע

תעלה לתורה

ובקול רפה תברך

...אשר בחר בנו

...וחיי עולם נטע בתוכנו

אחייך לי ואענה

.אמן