בסך הכל עצמי -

-

(שיר למגירה)

תהיות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה