הבית הצהוב

לא עשה טוב, לרוב.

המתנדבות הסקנדינוויות

והעובדים הזרים

דווקא כן.

המסיונרים הנוצרים

אוהבי ישראל

שבאו לגור זה מקרוב

גם הם עשו טוב.

רק הבית הצהוב

לא השתלב טוב בנוף

בצבע האחיד של הרוב,

אולי, כי הזכיר בסגנון שלו

 בית כנסת גלותי?

איזה ארמון תפארת

 על שפת ים כינרת?

ומי גר שם?

לא ידוע...

למי איכפת.