גן עדן עכשיו

 

הגהינום כבר היה

עכשיו זה גן עדן

תאמין

יגעת

ומצאת

עכשיו צריך רק להישאר

לנוח על זרי הדפנה

בקן המרופד אהבה

להמשיך באותו הקצב

לא להגביר את העומס

להימנע מעליות וירידות

במישור בדרך הישר

עם אותם הערכים

לא לשנות דבר

האפשר?