פעם חיברתי בין חרוזים

היום אני משדך שידוכים

פעם אספתי מטבעות ובולים

היום אני אוסף טרמפיסטים

פעם על עצמי לספר ידעתי

היום אני עושה חסדים

פעם יצרתי בעט ובמכחול

היום משחק עם ילדי בחול