התרגשתי כשחדרתי

אל חדרי ליבך

ואת חייכת אלי ואמרת

תישאר, אתה לא הולך

 

התרגשתי כשחדרתי

אל עימקי נשמתך

ואת דיברת אלי ברוך

ואני אהבתי את המצלול שבקולך

 

התרגשתי כשחדרתי

אל מחוזות ילדותך

ואת נזכרת בכל פרט

ולא הפסקת לצחוק ולחייך

 

התרגשתי כשחדרתי

אל נבכי תת-הכרתך

ואת נפתחת אלי לאיטך

כמו נר הלילה

לאור השקיעה הדועך

 

התרגשתי כשחזרתי

מעבודתי ואת מעבודתך

ושאלת מה נשמע

ואני סיפרתי מה ואיך

ואת אמרת אני מקשיבה

והמשכת לעיין בספר סערת נפש

 שכתב יורם יובל

ואז קראתי במבטך שבעצם

עולמי איננו עולמך

 והפסקתי להתרגש ולחייך

.והלכתי