איתך
אוהב לזרום
ובתוכך
בפנימיותך
אזי
זרמי תודעתנו
מפכים
וצלולים כמעיין