מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

חלונות פתוחים לרווחה

רק מילה טובה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה