מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

היישוב שלי:)

להולד כל יום מחדש

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה