מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

להקשיב לעצמי

דומה אבל שונה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה