מיכל ניצוץ

אדם יכול להפוך את עולמו של השני ע"י חיוך או מילה טובה וזה משהו שאני מנסה לקחת על עצמי

השיר של רונית

חלונות פתוחים לרווחה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה