בס"ד שם במקום המוזר הזה, בו כל דבר פעוט מקבל משמעות כה גדולה, שם במקום שהאנשים הכי יקרים לך, הם האנשים שאתה הכי מתגעגע אליהם. באי הבודד הזה, בעולם הגדול הזה, שם כשרגע של שקט, זוהי הסכנה הכי איומה, הלב.