ראיתי אור שלא נגמר. כמו שמתסכלים על השמש ועוצמים עיניים הזוהר נשאר היתבוננתי עליה והיסתנרוותי וכשעצמתי עיניי דמותה קרנה בעלטה. ככל שהיקשבתי לצלילי קולה הבחנתי יותר טוב בהילה שריחפה סביבה כזר מלאך לראש אדם עושה צדקה. אבל היא נעלמה כאשר היא הופיעה ככוכב נופל, פרפר, או... אהבה.