בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים כאילו הוא יצא מעבדות לחירות משעבוד לגאולה בליל ירח עטוף הילה לוחש תפילה הים נקרע לשניים הנפש הפכה אחידה מעם של עבדים לעם של כהנים בארץ של נוגשים, של טיט ושל יאוש הא-ל מביט, בפניו חמלה ויוציאם משם ביד חזקה ובזרוע נטויה באותות ומופתים כמו שרק עם ישראל יודעים בכל מקום בחום של מצרים בקור של אירופה עם זו גאלת יושבים כאן עם כולם מספרים על גאולה שהיתה מזמן גאולה שעוד תבוא ועוד תהיה כאן ואף על פי שיתמהמה אחכה לו בכל יום שיבוא ונצא כולנו בשישים ריבוא נקבל את פניו בכל יום שיבוא אני מאמין