בס"ד אלוקי תן שאהיה ראויה לחיים שנתת לי שלעולם לא אבוש בעצמי ובמעשי, תן לי את הכוח לשאת את הטוב והיפה, פקח את עיני לראות את האורות הקטנים שעל-ידי, ואת האורות והכוכבים הרחוקים, ואם נתת לי ניצוץ של טוב בקירבי- תן ויוכל לדלוק כשלהבת, להאיר לרבים ולבעור בלבבות ואמץ אותי לבל אפול בכל אשר תשלחני. (חנה סנש) "שני כוחות נטע הקב"ה באדם מחד גיסא- הכוח להיות יוצר עולמות, הכוח להיות רב ומורה, ללמד את הזולת, ולהשפיע עליו, לשנות את אישיותו, וליצור אותה מחדש. מאידך גיסא- העניק הקב"ה כוח אחר הכושר להיות תלמיד, ללמוד מהזולת פעילות וסבילות,יצירה וקליטה מושרשת באישיותו של האדם. אסור לאדם אף הגדול שבגדולים, לשכוח שיכול הוא,ללמוד מאחרים, באותה מידה שיש לאל ידו להעניק לאחרים אף קטן שבקטנים, יש לו כוחות נפש ומידות טובות ואוצרות של רגש, בהם הוא יכול להתחלק עם אחרים ולהשפיע עליהם. כל אדם הוא גם רב וגם תלמיד- גם משפיע וגם מושפע, מקבל ונותן. (הרב סולובייציק) כשקראתי את שני הקטעים הללו חשבתי על האנשים הנפלאים שכותבים פה.אינני מתקרבת להיות אחת שבגדולים,אבל אולי לחלוק מהניצוץ שלי עם אחרים וכמובן ללמוד ולקלוט את האורות שיש כאן.להיות משפיעה ומושפעת