בס"ד לפעמים הדברים מתפרשים בצורה מעוותת, לעתים לא הכל כה ברור ומובן, אך כשיש פה ספק תמיד מתבקשת, הדרישה לדון בגופו של עניין. כשחיים על פי הסביבה ומראית עין, צריך לחשוב על השלכות המעשה בעתיד לכן גם בדבר שלכאורה פגם בו אין, יש סייגים וחומרות שצריך להגיד.