בס"ד רציתי לזעוק אליך ה', מרחבים, למצוא אהבת ה' על פסגת ההר, לראות פסוק בכל נקיק, שמיים, שדה ירוק גדול ואני לומדת תורה, במרכזו, כמה שהכל זה אתה. נכתב ע"י חברתי היקרה שלומדת במגדל עוז