בר פלא

...

על כל פנים

בטהרת הבוקר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה