בר פלא

...

בטהרת הבוקר

השיר הזה...

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה