מאירל עולמי

חשוב לי לקבל תגובות אני מאוד חדש בעסק של השירה אז אני רוצה להתקדם

ים שחור למערב

צל הרצח

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה