מאירל עולמי

חשוב לי לקבל תגובות אני מאוד חדש בעסק של השירה אז אני רוצה להתקדם

צל הרצח

לעבוד למעיין שבתוך מידבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה