קטפתי לך פרח ריח שיכר ופטל אדום הבאתי לך שסק טעם ילדות וזכרונות של ביחד כתבתי לך שיר לחן חיי ומילות אהבה...