אני............. וזהו...

בת 16 אוהבת לכתוב וליצור מאמינה בעצמי אבל קודם בקב"ה ומחכה לגאולה........

צועדת לא צועדת

שביל החיים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה