שונמית גדולה

שונמית. מה יש להוסיף?

רעב ללחם, לא?

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה